VDHC Human Performance Over Ons   Portfolio Spacer Training Spacer Coaching Spacer Advies
Foto
Spacer
Home   Contact
Spacer
Coaching

"Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte (individu of team) aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden waarbij coach en gecoachte ieder hun verantwoordelijkheid nemen voor het proces." Bron NOBCO.

In onze coachingstrajecten werken we vanuit persoonlijke / team ontwikkeldoelen en het MBTI instrument. Hiervoor vindt eerst een intakegesprek plaats en aansluitend wordt een  (online) vragenlijst ingevuld met aansluitend een feedbackgesprek.

Spacer Handen
Spacer
Persoonlijke coaching

Hoe kan je jezelf als professional, manager maar ook als sporter, trainer/coach versterken en verder ontwikkelen? Heb je de behoefte om door middel van individuele begeleiding eens stil te staan bij je eigen functioneren en je persoonlijke effectiviteit te versterken?

Met behulp van je persoonlijke profiel gaan we aan de slag met je ontwikkeldoelen. Je profiel geeft zelfinzicht en je krijgt meer begrip voor je eigen denken en gedrag maar ook voor personen die van je verschillen zoals je collega’s, manager, trainer/coach of vrienden.

De focus bij onze coaching is op het versterken van je persoonlijke effectiviteit, het realiseren van groei en ontwikkeling en het daadwerkelijk versterken van je performance!
Spacer Team coaching

Team coaching is er op gericht om het team te helpen kwalitatief betere prestaties te realiseren, beter op elkaar kunnen afstemmen en een betere verbinding te kunnen maken met anderen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de kwaliteiten verder worden ontwikkeld en de belemmeringen worden teruggedrongen.

Wij faciliteren het team in haar ontwikkeling. We maken het team bewust van haar kwaliteiten, belemmerende patronen, stellen we vragen, maken de dynamiek in het team en de teamrollen helder en begeleiden het team in de fasen van teamontwikkeling zodat het team zelf de stappen kan zetten die nodig zijn om effectief en succesvol te zijn.